טיפול באומנות

Classes Photo 06

טיפול באומנות: הוא טיפול מתחום ההבעה והיצירה, אשר מציע שפה נוספת, בלתי מילולית, לעולמו הפנימי של המטופל, הטיפול מתמקד בכוחותיו של הילד, נותן להם ביטוי ומעצים אותם תוך הורדת תחושות התסכול והחרדה, ומזמן לילד חוויות רבות וחשובות של הצלחה. תהליך היצירה הוא אישי לכל ילד, ובהתאם ליצרה הסופית מתקבלת תמונה על עולמו הפנימי של הילד.

גלילה למעלה